Етерично-маслени и медицински

Индустриал плантс предлага – Маслодайна роза, Роза столиста, Бяла роза, Шипка вибицина, Култивирана шипка без бодли, Кримски чай.

Овощни подложки

Индустриал плантс предлага клонови овощни подложки за череша, вишна, круша, праскова, слива, бадем и кайсия.

Плодни храсти

Индустриал плантс предлага следните плодни храсти: Малини, Къпини, Боровинки и Loganberry.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕНА НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

Проект: ”Изграждане на полиетиленова оранжерия за производство на посадъчен материал и необходимите за функционирането и сгради и съоръжения“ финансиран по договор №24/04/1/0/01410 от 29.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФР).

Цел: Проектът цели да подобри цялостната дейност на земеделското стопанство чрез внедряването на нови процеси и технологии и качеството на произвежданите земеделски продукти.