Клонови Овощни Подложки

Индустриал плантс предлага клонови овощни подложки за череша, вишна, круша, праскова, слива, бадем, слива и кайсия.

CAB 6P (Prunus cerasus)

Подробна информация

Клон на Prunus cerаsus селектиран от Университета в Болония, Италия. Подложка за череша и вишна. Дърветата са средно силно растящи. Подложките в разсадника се развиват бързо и много добре до степен подходяща за присаждане, дори и след засаждане през втората половина на Май. Препоръчва се по-ранно присаждане лятото. Образува добра коренова система и добро захващане. Има склонност към образуване на издънки. Адаптира се добре към тежки почви със слаб дренаж. Устойчива на до 9% варовик и на почвени нематоди. Средно-чувствителна на Armillaria mellea, слабо-чувствителна на Agrobacterium tumefaciens. Дърветата на тази подложка са с около 30% по-слаби от тези на семковите подложки, по-ранно плододаване, по-добро качество на плодовете и по-големи добиви. Цъфтежа и зреенето на плода е с 2-3 дена по-рано от това при семковите подложки. лодовете са едри с добро качество, добра киселинност и цвят. Подложката е средно-слаборастяща подходяща за създаване на специализирани интензивни черешови насаждения с напояване и гъстота от 50 до 80 дървета/дка. Препоръчва се за тежки почви.

OHF 333 (Old Home x Farmingdale)

Подробна информация

Подложка за круша. Изисква добро хранене и напояване за да се осигури оптимален растеж. Препоръчва се есенно засаждане на подложките в разсадника, за да се развият за присаждане следващия сезон. Не образува издънки. Устойчива на огнен пригор (Erwinia amylovora), нематоди и Phytophtora cactorum. Устойчива на тежки и алкални почви.Изключително студоустойчива. Развива много добра е дълбока коренова система. Отлична съвместимост с всички сортове круши. Дърветата на OHF333 са с 30-35% по-слаборастящи от тези на семенните подложки.

GF 677 (P. pescica x P. amygdalus)

Подробна информация

Хибрид на P.persica и P.amygdalus селектиран от INRA,Франция. Подложка за праскова, слива и бадем. Силнорастяща, устойчива на сухи почви с над 11% карбонати. Подходяща за бедни почви. Подходяща за презасаждане. Устойчива на Fusicocum и Coryneum, средно чувствителна на Verticilium и Phytophtora cactorum. Чувствителна на Stereum purpureum, Agrobacterium tumefaciens, Armillaria mellea и нематоди. С всички сортове има отлична прихващаемост и много виски добиви. Това е най-често използваната подложка за праскови и нектарини. Дърветата на тази подложка изискват лятна резитба за контрол на леторастите. Това е подложка основно за бедни, сухи и карбонатни почви. Може да се развива и на по-тежки почви, ако имат добър дренаж.

Myrabolano 29 C (Prunus cerasifera)

Подробна информация

Клонова подложка, селектирана от Prunus cerasifera. Подложка за сливи и повечето кайсиеви сортове. Подходяща за всички видове почви, адаптира се добре към сухи почви и тежки почви със слаб дренаж. Средноустойчива на Agrobacterium tumefacens, Verticillium и Leptonecrosis. Чувствителна на Pseudomonas syringae. Устойчива на нематоди (Meloidogyne spp.). Устойчива на карбонатни почви (8-9% карбонати). Подходяща за презасаждане върху изтощени почви. Всички сливови сортове имат отлична прихващаемост. Спрямо семенните подложки, дърветата на M29C с 15-20% по-слаборастящи. Много слаба склонност към образуване на издънки.

SL 64/Santa Lucia 64 (Prunus mahaleb)

Подробна информация

Подложка за череша. Клон на Prunus mahaleb, открит и селектиран от INRA, Франция. Дърветата на тази подложка са с 20% по-силно растящи от тези на CAB6P и 10-20% по-слаборастящи от тези на семенната подложка Prunus avium в зависимост от почвата и начина на отглеждане. Образува дълбока и здрава коренова система. Подходяща е за бедни, добре дренирани, карбонатни почви. Подходяща е за сухи райони, при които няма възможност за напояване. Чувствителна е към Phytophtora cactorum, Armillaria mellea, Rosellinia necatrix и Verticillium dahliae. Издръжлива е на бактериален рак (Pseudomonas syringae). Показва средна устойчивост на нематоди. Растения, присадени на SL64 встъпват в плододаване по-късно от тези на CAB6P. До максимални добиви достигат след 4-5 та година. Подходяща е за създаване на насаждения от средно-ниска (300-400 дървета/ха) до средно-висока (700 дървета/ха) гъстота на засаждане.