Етерично - маслени

Rosa damascena / Маслодайна роза
Rosa centifolia / Роза столиста
Rosa alba / Бяла роза
Rosa vebecina / Шипка вибицина
Rosa canina / Култивирана шипка без бодли
Sideritis syriaca / Кримски чай