гр. Казанлък, кв. Индустриален, ул. Цар Освободител 40A

Индустриал Плантс ООД

   Адрес: гр. Казанлък, кв. Индустриален, ул. Цар Освободител 40A

   Мейл: bg@industrial-plants.net

   Телефон: 0431 799 75

 

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ: Десислава Стоянова

   Мейл: desi.stoyanova@industrial-plants.net

   Телефон: 0888 998 774

Форма за поръчки и запитвания

6 + 3 =