Декоративни Видове

Индустриал плантс предлага следните декоративни видове: Каскадна петуния, японска вишна, китайска вишна летящ дракон, стевия и червенолиста смрадлика

Каскадна петуния (in vitro)

Китайска вишна – Prunus tomentosa (in vitro)

Летящ дракон – Poncirus trifoliata

Червенолиста смрадлика – Cottinus coggyria

Цъфтяща китайска вишна за ценители. С висока декоративна стойност и вкусен плод (между череша и вишна). Дървото е малко и разклонено. Цъфти рано на пролет.

Притежава силно усукани и изкривени стъбла, отрупани с множество бодли, което го прави идеална бариера – непробиваем жив плет. Студоустойчив.

Ниско, храстовидно дърво притежаващо красиви червено-лилави листа, които преминават в алено-червени през есента. Събраните съцветия на смрадликата наподобяват облаци дим, откъдето идва и едно от наименованията му – димящо дърво.