Компанията е създадена през 2008 г. като първата частна, индустриална лаборатория в България, с основен предмет на дейност интензивно размножаване на растения по метода Ин витро. Началото поставихме, развивайки компанията в две направления: производство на овощни подложки и бързо растящи дървесни видове. През 2011 година дружеството отвори дъщерна компания в Турция.
Използвайки възможностите на биотехнологиите, ние сме щастливи да предложим множество варианти и финансово стабилни решения на някои от най-належащите проблеми в селското стопанство, медицината, промишлеността и околната среда. Инвитро методът е единствената технология, която е в състояние да разреши кризата в селското стопанство на световно равнище.
Производствените бази се състоят от:
• Ин витро лаборатория – 700 кв.м
• Оранжериен център – 6 000 кв.м.
• Разсадници над 100 000 кв.м.

Ние Ви предлагаме микроразмножаване на различни растителни видове. Лабораторията може да достигне капацитет от 10 милиона растения, размножени ин-витро за период от една година, които ние можем да доставяме седмично или месечно.
Имаме отлично обучен персонал в реална производствена среда, както и напълно оборудвана лаборатория за тъканно размножаване, която включва:
• химично отделение
• стерилни помещения за размножаване с чисти работни места тип „ламинар-бокс“.
• фитостатни – с обща площ от 200 m2
• складова база.
Ние Ви предлагаме висококачествен посадъчен материал навреме.